top of page
Woman Typing

Vanliga frågor & svar

Avtal & installation

​​Hur kommer jag igång med min fiber efter installationen?

Vi samarbetar med en bred mängd tjänsteleverantörer som du kan kontakta. Efter installationen av din fiber är klar hjälper de dig gärna att komma igång med tjänsterna du behöver. Läs mer om våra tjänsteleverantörer här

Om jag som förening vill installera fiber från DCS, vad kommer det att kosta?

Vi tar på oss kostnaden för att installera fibern i fastigheten, framdraget till varje Lägenhet/lokal. Om en hyres/bostadsrättsinnehavaren vill ha ytterligare utrustning (som t.ex. router) kan våra underleverantörer offerera för efterinstallation enligt behov.

Behöver jag som boende göra något för att förbereda för installation?

Det är alltid bra att röja undan skor, kläder och eventuella möbler ifrån platsen där Tjänstefördelaren ska monteras på väggen. Utöver detta ska inga andra förberedelser behövas från dig som boende.

Vad kostar det att få fiber installerat i min lägenhet?

Själva installationen är kostnadsfri för dig som boende (och även för din förening). Kostnaden för tjänsten reglerar du själv genom det avtal du tecknar med tjänsteleverantören.

Kan man välja att avstå från fiberinstallation i sin lägenhet?

Fastighetsägaren eller föreningen som förvaltar huset kommer med största sannolikhet vilja att det installeras en fiberuttag i samtliga lägenheter/lokaler.

Tjänster & fakturering

Vem fakturerar för tjänsten?

Din tjänsteleverantör fakturerar dig för de tjänster du beställer genom dem.

Vilka garantier lämnar ni på erat arbete?

Samtligt arbete i fastigheten utförs på fackmannamässigt vis. Vi anlitar enbart installatörer med anpassade utbildningar och försäkringsavtal.För mer information om garantier och försäkringar, kontakta gärna oss.

Teknisk support

Vad är fiber och varför behöver jag det?

Fiber är en tunn tråd av glas som skickar data med hjälp av ljuspulser. Det är den enda sorten av internetförbindelser som är framtidssäkrad.

Vad innebär det att ett fibernät är öppet?

Ett öppet fibernät innebär att du inte är låst till en tjänsteleverantör utan är fri att jämföra priser och tjänster mellan en mängd olika leverantörer. på så sätt kan du välja den tjänsteleverantör som passar dig bäst.

Vem ska jag kontakta vid driftstörningar?

Kontakta alltid din tjänsteleverantör för information och rapporter kring driftstörningar.

Hur många TV apparater kan jag ha samtidigt på en fiberuppkoppling?

Själva installationen är kostnadsfri för dig som boende (och även för din förening). Kostnaden för tjänsten reglerar du själv genom det avtal du tecknar med tjänsteleverantören.

Kan man välja att avstå från fiberinstallation i sin lägenhet?

Våra tjänstefördelare har en port för internet och en port för TV, Vidare information om hur många TV apparater du kan använda samtidigt på dit abonnemang får du genom din tjänsteleverantör.

Kontakt

Är du tjänsteleverantör och vill vara med i utbudet? Kom i kontakt med oss genom formuläret nedan.

Tack för ditt meddelande!

bottom of page