top of page

Om DCS

Företaget är uppbyggt av många års erfarenhet och ledningens insyn i branschen är djup. Markarbeten, fiberinstallation, drift, kundtjänst och servicearbeten är alla med på listan över den robusta erfarenhet som finns.

Affärsidé

Vår affärside är att arbeta med små till medelstora fastighetsägare då vi uppfattar att de större aktörerna på marknaden ofta förbiser deras behov.

Vi på DCS kurerar ständigt vår lista av underentreprenörer för att uppnå snabb fiberacess genom den bästa hårdvaran.

 

Fler och fler mindre föreningar ansluter sig genom DCS och tillsammans färdas vi mot ett modernt kommunikationsnät med slutanvändaren i fokus.

Våra samarbetspartners arbetar på ett sätt som innebär minimala ingrepp på fastigheter. Utrustningen som installeras är pålitlig och gjord för att minimera driftstörningar.

bottom of page